Subscribe

RSS Feed (xml)Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Sunday, 22 July 2007

TAOISMA

Taoisma

Taoisma adalah salah satu daripada sekolah Falsafah di antara beberapa yang lain.
Pada tahun 440 Masihi, Taoisma kemudian dijadikan sebagai satu agama dan merupakan agama utama pada zaman akhir Dinasti Ha.Falsafah-falsafah Taois yang terkenal ialah Loazi ( Juga di eja : Laotzu, Laotse, Lao dan, Li Er) dan Zhuang Zi (a.k.a Chuang Tzu). Mereka adalah ornag yang bertanggungjawab dalam perkembangan falsafah Taoisma dan tidak ingin melahirkan agama lain. Menurut lagenda, Lao Tzu memiliki kebijaksaan yang luarbiasa
sehinnga ia menerima kunjungan Konfusias. Lao Tzu dan Zhuang Zi melahirkan idea tentang Tao, iaitu daya kuasa asas yang terdapat semua benda hidup. Mereka percaya
bahawa manusia hanya boleh bertambah maju jika dapat hidup harmoni dengan persekitarannya.Tidak ada banyak maklumat yang tercatat tentang riwayat
hidup Lao Tzu dan beliau beransur hilang apabila selesai menulis bukunya yang terkenal, Tao Te Jing. Buku ini terus dijadikan sebagai Kitab Tao.
Chuang Tzu kemudian memperkembangkan teori seterusnya dan mendirikan satu lagi
petunjuk hidup atas namanya ( Kitab Chuang Tzu).
Beberapa tahun kemudian, kemunculan Agama Buddha telah menyelubungi Taoisma,
tetapi Taoisma mendapat sokongan diraja semasa dinasti Tang, Song, Yuan dan Ming.
Pada pertengahan Dinasti Qing, Taoisma kurang mendapat sambutan dan menjadi
semakin susut. Walaubagaimanapun, ia masih mempunyai pengikut yang masih
mengamalkan akupuntur, ubat herba, petapaan dan senaman Tai Chi.
Taoism susah di fahami, tetapi ia mengandungi banyak kebenaran dan petunjuk yang
arif. Konsep Tao, iaitu, alam semulajadi yang sempurna yang tiada penjelasan kerana ia
melampaui kebolehan pancaindera, pemikiran dan imiginasi kita. Ia memerlukan
meditasi dan tafakur dan boleh di fahami melalui gerak hati dan kebatinan.
Taoism is hard to understand, however, it tells many truths and shows wisdom. Secara
harafiah, Tao bererti “ Jalan benar” atau “cara benar”. Tao juga ialah fitrah alam
semesta, dayakuasa kesejahteraan alam semulajadi dan benda-benda hidup. Ia
menjadi asas segala-gala benda dan perlaksanaannya yang melewati pemikiran logik.
Ahli Taoisma percaya bahawa Tao ialah sumber kelahiran alam semesta dan pencipta
segala benda hidup, dan menyembah mereka (benda hidup) dan juga alam
semulajadi. Taisma menggesa manusia supaya berharmoni dengan sejahteranya
dengan alam semulajadi dan bukan sekadar bertentangan.
Ajaran Tao WuWei (non-action) menggesa manusia supaya tidak mengawal alam
semulajadi tetapi menyesuaikan diri dengan persekitaran. Ahli Tao sedar bahawa alam
semulajadi kita malar mengubah rupabentuk dan alirannya lebih stabil.
Taoisma juga mendakwa bahawa manusia boleh mencapai tahap ketidakfanaan
secara fisikal. Alkimia Tao juga mencipta Elixir (ubat) untuk keabadian hidup. Terdapat
dua mahzab alkimia iaitu, Alkimia Luaran (Outer Alchemist) yang mengamalkan ubat
herba dan famakologi dan Alkimia Dalaman (Inner Alchemist) percaya kepada bahanbahan
kimia dalam tubuh manusia iaitu, qi, tenaga dan roh.Dialektik Taisma berpendapat bahawa pergerakan Tao saling pengaruh-mempengaruhi antara elemen dua
yang bertentangan. Dipercayai Yin dan Yang adalah elemen negative dan positive alam semesta. Satu tidak bakal wujud tanpa kewujudan yang lagi satu। Kedua -dua itu saling mewakili prinsip yang bertentangan itu dimana symbol Yin ialah negative, wanita, gelap, jahat dan bumi manakala Yang diwakili oleh positif, lelaki, terang, baik dan langit. Ia berhampir sama dengan
teori Yin dan Yang dalam Wushu, herba Cina dan lainlain.
Taoisma mempunyai birokrasi yang tegas diantara semua Tuhan Tao. Tuhan Tao yang tertinggi adalah tuhan Triniti San Qing ( Tiga Tuhan Suci) iaitu Yu Qing
(Jed Suci), Shang Qing ( Upper Pure ) dan Tai Qing (Maha Suci )। Di antara mereka, Tai Qing ( maha Suci)dipercayai sebagai Lao Tzu yang telah mencapai ketidakfanaan dan diberi kuasa ketuhanan dan pangkatnya lebih tinggi daripada Yu Qing dabn Shang Qing. Di bawah Triniti, terdapat 4 Maharaja Syurga yang dihormati sebagai Yu Huang (Maharaja
Jed) yang memerintah dewa –dewa lain denagn bantuan 3 Maharaja yang lain. Ada Penjaga yang berdiri bersebelahan yang mengawal arah Timur, barat, selatan dan utara. Diantara mereka, satu yang bernama ZhenWu ( ), yang juga dikenali sebagai ZhenWudadi, mendapat lebih kehormatan berbanding Tuhan-tuhan pangkat tinggi, kerana menurut lagenda, beliau telah menjelma semula sebanyak 82 kali sebagai Tai Shang Lao Jun (nama ketuhanan Lao Tzu ). Ada beberapa lagi dewa-dewa seperti Ba

No comments: