Subscribe

RSS Feed (xml)Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Sunday, 18 February 2007

Persamaan2 dan Perbezaan2 di antara Islam dan Kristianiti

(Nota Shahar: Ini adalah satu penilaian persamaan dan perbezaan Kristianiti,
berbanding dengan pengajaran2 asas dan nilai2 Islam)
Islam
Makna
A) Makna Islam
i. Islam berasal dari perkataan “salaam” yang bermakna aman atau
tenteram.
ii. Menyerahkan diri kepada Allah SWT
B) Makna Muslim
Seseorang yang menyerahkan dirinya kepada Allah SWT
Utusan2 Islam

Bahagian A

i. Setiap kaum/bangsa didunia telah dikurniakan sekurang-kurangnya
seorang utusan
Al-Qur’an 35:24, 13:7
ii. 25 orang Rasul disebut di dalam Al-Qur’an
iii. Islam adalah satu-satunya agama (selain Kristianiti) yang mengakui
kerasulan Jesus/Isa (as).
iv. Tidak semua kisah nabi2 terkandung di dalam Al-Qur’an.
Al-Qur’an 4:164, 40:78
v. Lebih 124,000 utusan/nabi telah diutuskan, mengikut hadith.
Bahagian B
i. Utusan2 sebelum Muhammad (saw) diutuskan hanya untuk kaum dan
negeri masing2, dan mesej yang disampaikan hanyalah untuk satu
tempoh masa yang tertentu.
ii. Musa (as) diutus kepada kaum Yahudi sahaja.
iii. Isa (as) diutus kepada kaum Yahudi sahaja.
Al-Qur’an 3:49, 10:5-6, 15:24
iv. Muhammad (saw) adalah utusan yang terakhir untuk seluruh umat
manusia.
Al-Qur’an 33:40, 21:107, 34:28
Sahih Bukhari Vol 1, Buku Salaah, Bab 56, Hadith No. 429
v. Kenabian Muhammad (saw) disebut di dalam Bible
Al-Qur’an 7:157, 61:6
Old Testament - Deuteronomy 18:8, Isaiah 29:12, Song of Solomon 5:16
New Testament – John 16:7, 16:12-14

Kitab2 yang diturunkan oleh Allah SWT
Bahagian A
Beberapa kitab diturunkan oleh Allah SWT – Al-Qur'an 13:38.
Hanya 4 Kitab yang dinamakan di dalam Al-Qur’an

Bahagian B
i. Al-Qur’an adalah Kitab terakhir
ii. Kitab2 terdahulu adalah hanya untuk sesuatu kaum dan masa
iii. Al-Qur’an diturunkan untuk seluruh umat manusia
Al-Qur’an 14:1, 14:52, 2:185, 39:41


Rukun Islam
Bahagian 1 – Tawheed (Monotheisma)

A) La ilaha ilallahu, Muhammad-ur-Rasoolullah
Sahih Bukhari Vol. 1 Hadith No. 7
B) Beriman kepada Allah dan Hari Akhirat, Malaikat2, Nabi2 dan Kitab2.
Al-Qur’an 2:177
C) Keimanan kepada Tuhan yang satu
Al-Qur’an 3:64
D) Konsep Ketuhanan
Al-Qur’an 112:1-4
Old Testament: Deuteronomy 6:4
New Testament: Mark 12:29
E) Shirk – Dosa terbesar
Al-Qur’an 4:48, 4:116
Old Testament: Exodus 20:2-5, Deuteronomy 5:7-9
F) Jesus/Isa (as) bukan Tuhan dan tidak pernah mengaku sebagai Tuhan
Al-Qur’an 5:72
New Testament: John 14:28, John 10:29, Mathew 12:28, Luke 11:20, John
5:30, Acts 2:21
G) 99 Nama2 Allah (Asmaul Husna)
Al-Qur’an 17:110
H) Nama “Allah” lebih baik digunakan daripada perkataan “God(Tuhan)”
kerana perkataan “God(Tuhan)” boleh diputar-belitkan. Allah di dalam
Bible – Eli, Eli, Lama Sabachthani
New Testament: Mark 15:34, Mathew 27:46

Bahaian 2 – Salaah
A) Bukan hanya sembahyang/doa tetapi juga satu pembentukan diri
Qur’an 5:90, 2:188
B) Solat dapat menghindarkan perbuatan2 yang dilarang
Al-Qur’an 29:45
C) Waktu2 Solat – Lima kali sehari untuk membersihkan jiwa
Al-Qur’an 17:78, 20:130
D) Menanggalkan kasut sebelum memasuki masjid.
i) Perintah Allah kepada Musa (as)
Al-Qur’an 20:11-12
Old Testament: Exodus 3:5
New Testament: Acts 7:33
(ii) Boleh memakai kasut ketika bersolat.
Sunan Abu Dawood – Vol. 1, Buku Salaah, Bab 240,
Hadith No. 652-653.
(iii) Kebersihan
E) Wudu’
(i) Al-Qur'an 5:6
Old Testament: Exodus 40:31-32
New Testament: Acts 21:26
(ii) Kebersihan
(iii) Persediaan Mental
F) Berdiri bahu ke bahu ketika bersolat jemaah
Sahih Bukhari – Vol. 1, Buku Adhan, Bab 75, Hadith no. 692
Abu Dawood – Vol. 1, Buku Salaah, Bab 245 Hadith No. 666.
G) Sujud
(i) Untuk merasa rendah diri terhadap daya pemikiran dan
ketahanan tubuh yang terbatas
(ii) Sujud dinyatakan 92 kali di dalam Qur’an
Al-Qur’an 3:43, 22:77
(iii) Sujud di dalam Bible
Old Testament: Genesis 17:3; Numbers 20:6, Joshua 5:14;
Mathew 26:39

Bahagian 3 – Zakaah
A) Makna: Pembersihan dan Pembangunan
B) Keterangan: 2.5% daripada simpanan setiap tahun disedekahkan
Al-Qur'an 9:60
C) Jika setiap manusia memberi Zakat, tiada sesiapa yang akan mati
kelaparan.
D) “Kekayaan tidak boleh berlegar di antara mereka yang kaya sahaja”
Al-Qur’an 59:7
E) I Peter 4:8

Bahagian 4 – Saum (Puasa)
A) Keterangann – satu bulan lunar, iaitu semasa bulan Ramadhan setiap
tahun lunar, umat Islam berpuasa dengan diri daripada lapar dan
dahaga dari terbit fajar hingga tenggelam matahari.
B) Kebaikan: mendisplinkan diri. Jika kita mampu mengawal nafsu makan,
kita juga mampu mengawal hampir kesemua nafsu2 yang lain. Ia juga
memperbaiki sifat kerohanian.
Al-Qur’an 2:183
C) Kebaikan dari segi perubatan:
i) Meningkatkan tahap penyerapan usus
ii) Mengurangkan kolestrol
D) Menjauhkan kebiasaan merokok, meminum minuman keras dan segala
bentuk ketagihan
E) Bible menyarankan puasa
New Testament: Mathew 17:21, Mark 9:29

Bahagian 5 – Hajj

A) Keterangan – Mengerjakan haji sekurang-kurangnya sekali seumur hidup,
jika mampu
B) Persaudaraan Universal – 2.5 juta manusia dari seluruh dunia berhimpun,
memakai 2 helai kain yang tidak berjahit, seboleh-bolehnya yang
berwarna putih. Tiada perbezaan di antara yang kaya dan yang miskin.
Al-Qur’an 49:13
C) Kepentingan Kaaba – Muslims tidak memuja Kaaba
Psalms 84:4-7

Islam cara hidup yang sempurna
Apabila lima tiang agama di atas kukuh, barulah struktur keseluruhannya teguh.


Bahagian 1. Manusia dijadikan untuk beribadah kepada Allah

A) Jin dan manusia dijadikan untuk beribadat kepada Allah
Al-Qur’an 51:56
B) Makna Ibadaah – kata asal “abd” bermakna “hamba”

Bahagian 2 – Mematuhi perintah2 Allah bermakna menyerahkan diri kepada
Allah

A) Tidak meminum minuman keras
Al-Qur’an 5:90
Old Testament: Proverbs 20:1, Ephesians 5:18
B) Tidak memakan makanan yang dilarang
Al-Qur’an 5:5, 2:173, 5:3, 6:145, 16:115
(i) Daging binatang yang telah mati
Old Testament: Leviticus 17:15, Deuteronomy 14:21
(ii) Darah
Old Testament: Genesis 9:4, Leviticus 17:14, Deuteronomy 12:16,
I Samuel 14:33
New Testement: Acts 15:29
(iii) Khinzir haram dimakan
Old Testament: Leviticus 11:7-8, Deuteronomy 14:8, Isaiah 65:2-5
(vi) Makanan yang disediakan atas nama selain Allah
New Testament: Acts 15:29; Revelation 2:14
C) Bersifaft Jujur
(i) Jujur di dalam perniagaan
(ii) Membantu jiran
Al-Qur’an 107:1-7
(iii) Tidak menganiaya
Al-Qur’an 104:1-3, 49:11-12
(iv) Mematuhi dan menghormati ibu-bapa
Al-Qur’an 17:23, 24
(v) Kekal bujang/ Tidak ingin berkahwin dilarang di dalam Isam
Sahih Bukhari: Vol. 7 Buku Nikah, Bab No. 3, Hadith No. 4
(vi) Mengasihi, berbuat baik dan berlaku adil kepada isteri
Al-Qur'an 4:19
(vii) Menjauhkan diri daripada zina
Al-Qur’an 17:32
D) Berpakaian sopan
(i) Al-Qur'an 24:30
New Testament Matthew 5:27-28
(ii) Al-Qur'an 24:31
(iii) Six Criteria for Hijab in Islam
Old Testament: Deuteronomy 22:5,
New Testament: I Timothy 2:9, e.g. of Mary, I Corinthians 11:5-6
E) Berkhatan
New Testament: Acts 7:8, John 7:22, Luke 2:21

Kesimpulannya, setiap muslim harus mematuhi segala perintah Allah SWT dan
utusannya, Nabi Muhammad SAW dan menjauhi larangannya.
Kesimpulan
a) Jika seorang kristian adalah orang yang mengikut pengajaran2 Isa (as) dan
bukannya menyembah beliau, maka kitalah yang lebih kristian dari
penganut kristian sendiri.
b) Muslim ialah seseorang yang menyerahkan dirinya kepada Alah.
Isa (as) berkata, "not my will but thy will be done.", iaitu Muslim.
New Testament: John 5:30
c) Al-Qur’an 5:82

No comments: